M E L    &    N  I  C K  -  WINTER 2014

   M E L    &    N  I  C K  -  WINTER 2014

    C H I A R A  &   R I C H A R D  -  SPRING 2016

    C H I A R A  &   R I C H A R D  -  SPRING 2016

    G E M M A   &   P A U L -  SUMMER 2016

    G E M M A   &   P A U L -  SUMMER 2016

 K A T H L E E N   &   H A K I M  -  SUMMER  2014

 K A T H L E E N   &   H A K I M  -  SUMMER  2014

A M Y   &   N E I L  - SUMMER 2016

A M Y   &   N E I L  - SUMMER 2016

   N A T A S H A   &   E R I C -  SUMMER 2015

   N A T A S H A   &   E R I C -  SUMMER 2015

FRANCESCA & TOM moodboard 6.jpg
    K A T R I N A   &   E . J.  -  SPRING 2016

    K A T R I N A   &   E . J.  -  SPRING 2016

*Moodboard images sourced from Pinterest

FRANCESCA & TOM moodboard 4.jpg
    K A T E   &   R I C H A R D  -  SUMMER 2014

    K A T E   &   R I C H A R D  -  SUMMER 2014

    S T E P H   &   B E R N I E  -  SUMMER 2016

    S T E P H   &   B E R N I E  -  SUMMER 2016

    G E M M A   &   J A C K -  SUMMER 2016

    G E M M A   &   J A C K -  SUMMER 2016